Users who own this game also own:

GoldenEye 007
GoldenEye 007
Mega Man
Mega Man
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Kirby's Dream Land 2
Kirby's Dream Land 2

Users who love this game also love:

Sakura Taisen
Sakura Taisen
Yamamura Misa Suspense: Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken
Yamamura Misa Suspense: Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken
TwinBee
TwinBee
Katou Hifumi Kudan Shogi Club
Katou Hifumi Kudan Shogi Club
Goemon: Mononoke Sugoroku
Goemon: Mononoke Sugoroku