Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Kirby's Dream Land 2
Kirby's Dream Land 2
Sonic & Knuckles
Sonic & Knuckles
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Star Fox 64
Star Fox 64

Users who love this game also love:

Densetsu Kemono no Ana: Monster Complete World Ver. 2
Densetsu Kemono no Ana: Monster Complete World Ver. 2
Eiyuu San Goku Shi
Eiyuu San Goku Shi
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Dragon Warrior Monsters
Dragon Warrior Monsters
Famicom Mukashi Banashi: Yuuyuuki - Kouhen
Famicom Mukashi Banashi: Yuuyuuki - Kouhen