Users who own this game also own:

Famicom Golf: Japan Course
Famicom Golf: Japan Course
Famicom Grand Prix F1 Race
Famicom Grand Prix F1 Race
Exciting Soccer: Konami Cup
Exciting Soccer: Konami Cup
Super Mario Bros.: The Lost Levels
Super Mario Bros.: The Lost Levels
Famicom Golf: US Course
Famicom Golf: US Course

Users who love this game also love:

Front Mission History
Front Mission History
Kunio-Kun Nekketsu Collection 2
Kunio-Kun Nekketsu Collection 2
Boku no Natsuyasumi Portable
Boku no Natsuyasumi Portable
Langrisser V: The End of Legend
Langrisser V: The End of Legend
Nobunaga no Yabou: Bushou Fuuunroku
Nobunaga no Yabou: Bushou Fuuunroku