Users who own this game also own:

Deep Dungeon
Deep Dungeon
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Seiken Psycho Caliber
Seiken Psycho Caliber
Super Metroid
Super Metroid
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2

Users who love this game also love:

1943: The Battle of Midway
1943: The Battle of Midway
Habu Yoshiharu Shogi de Kitaeru: Ketsudanryoku DS
Habu Yoshiharu Shogi de Kitaeru: Ketsudanryoku DS
Battle Grand Prix
Battle Grand Prix
Warriors Orochi 3 Hyper
Warriors Orochi 3 Hyper
Ninja Gaiden 3: Razor's Edge
Ninja Gaiden 3: Razor's Edge