Users who own this game also own:

Deep Dungeon
Deep Dungeon
The Mysterious Murasame Castle
The Mysterious Murasame Castle
Seiken Psycho Caliber: Maju no Mori Densetsu
Seiken Psycho Caliber: Maju no Mori Densetsu
Esper Dream
Esper Dream
Deep Dungeon: Yuushi no Monshou
Deep Dungeon: Yuushi no Monshou

Users who love this game also love:

Osomatsu-Kun: Back to the Me no Deppa no Maki
Osomatsu-Kun: Back to the Me no Deppa no Maki
Kabushiki Doujou: The Stock Speculation
Kabushiki Doujou: The Stock Speculation
Golden Sun: Dark Dawn
Golden Sun: Dark Dawn
Shikakui Atama o Maru Kusuru: Kanji no Tatsujin
Shikakui Atama o Maru Kusuru: Kanji no Tatsujin
Nada Asatarou no Powerful Mahjong: Tsugi no Itte 100 Dai
Nada Asatarou no Powerful Mahjong: Tsugi no Itte 100 Dai