Users who own this game also own:

Super Mario Bros.: The Lost Levels
Super Mario Bros.: The Lost Levels
Famicom Mukashi Banashi: Shin Onigashima - Kouhen
Famicom Mukashi Banashi: Shin Onigashima - Kouhen
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario 64
Super Mario 64
Super Mario Land
Super Mario Land

Users who love this game also love:

Dragon Warrior III
Dragon Warrior III
Animal Crossing
Animal Crossing
Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League
Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League
Romance of the Three Kingdoms
Romance of the Three Kingdoms
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3