Users who own this game also own:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Black Belt
Black Belt
Famicom Mukashi Banashi: Yuuyuuki - Kouhen
Famicom Mukashi Banashi: Yuuyuuki - Kouhen
Final Fantasy II
Final Fantasy II
Rambo: First Blood Part II
Rambo: First Blood Part II

Users who love this game also love:

Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version
Dragon Warrior III
Dragon Warrior III
Dragon Warrior IV
Dragon Warrior IV
DS Bungaku Zenshuu
DS Bungaku Zenshuu
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version