Users who own this game also own:

Namida no Soukoban Special
Namida no Soukoban Special
Famicom Golf: Japan Course
Famicom Golf: Japan Course
Armana no Kiseki
Armana no Kiseki
Famicom Mukashi Banashi: Shin Onigashima - Kouhen
Famicom Mukashi Banashi: Shin Onigashima - Kouhen
Family Composer
Family Composer