Users who own this game also own:

Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Jr.
Donkey Kong Jr.
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble
Donkey Kong 3
Donkey Kong 3

Users who love this game also love:

Mario Kart 64
Mario Kart 64
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Mega Man X
Mega Man X
Penguin Adventure
Penguin Adventure
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins