Users who own this game also own:

Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Pokemon Trading Card Game
Pokemon Trading Card Game
Pokemon Gold Version
Pokemon Gold Version

Users who love this game also love:

Mario Kart: Super Circuit
Mario Kart: Super Circuit
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening