Users who own this game also own:

Fantasy Zone: The Maze
Fantasy Zone: The Maze
Pro Wrestling
Pro Wrestling
Deep Dungeon
Deep Dungeon
Deep Dungeon: Yuushi no Monshou
Deep Dungeon: Yuushi no Monshou
Fire Bam
Fire Bam

Users who love this game also love:

Kaettekita Mario Bros.
Kaettekita Mario Bros.
Mega Man 5
Mega Man 5
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Mega Man 4
Mega Man 4
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3