Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1990
Sharp X68000 Ishin no Arashi 04/14/90 Japan
1992
Sharp X68000 Air Management: Oozora ni Kakeru 11/20/92 Japan
1996
Saturn Teitoku no Ketsudan II 02/23/96 North America