Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1994
3DO Nemurenu Yoru no Chiisana Ohanashi 12/16/94 Japan
1995
3DO Bonogurashi 04/21/95 Japan
3DO Gakkou no Kowai Usawa: Hanako-san ga Kite!! 08/11/95 Japan
2001
Dreamcast Headhunter 11/16/01 Europe
2002
PlayStation 2 Headhunter 03/22/02 North America
2004
PlayStation 2 Headhunter: Redemption 08/27/04 North America
Xbox Headhunter: Redemption 09/03/04 North America