Users who own this game also own:

Battle Robot Retsuden
Battle Robot Retsuden
Advanced Daisenryaku: Europe no Arashi - Doitsu Dengeki Sakusen
Advanced Daisenryaku: Europe no Arashi - Doitsu Dengeki Sakusen
Nanatsu Kaze no Shima Monogatari
Nanatsu Kaze no Shima Monogatari
Mappy
Mappy
Volguard II
Volguard II

Users who love this game also love:

Sentou Kokka Kai Improved
Sentou Kokka Kai Improved
Kagetsu Tohya
Kagetsu Tohya
King's Field (Japan)
King's Field (Japan)
Soccer
Soccer
Mobile Suit Gundam: Gihren's Ambition, Blood of Zeon
Mobile Suit Gundam: Gihren's Ambition, Blood of Zeon