Credits

Battle ProgrammerKiyotaka Goto
Battle ProgrammerKatsuhiro Kondoh
DirectorKouzi Ide
Game DesignHideshi Kyonen
Game DesignMasanori Morita
GraphicsMasashiro Kabe
GraphicsYuki Yasu-Da
MusicChihiro Fujioka
MusicRyuji Sasai
MusicNobuo Uematsu
ProducerChihiro Fujioka
System ProgramTakeo Fujii

Contributions