Users who own this game also own:

Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario World
Super Mario World
Tetris
Tetris
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country

Users who love this game also love:

Jet Force Gemini
Jet Force Gemini
Mega Man Xtreme
Mega Man Xtreme
RockMan & Forte
RockMan & Forte
Mega Man: Dr. Wily's Revenge
Mega Man: Dr. Wily's Revenge
Skool Daze
Skool Daze