Credits

DirectorTakehiko Hosokawa
DirectorHiroji Kiyotake
Graphic DesignerTakehiko Hosokawa
Graphic DesignerHiroji Kiyotake
Graphic DesignerKenichi Sugino
Music ComposerKozue Ishikawa
Music ComposerRyoji Yoshitomi
Package DesignerYusuke Nakano
Package DesignerFujiko Nomura
ProducerGunpei Yokoi
ProgrammerIsao Hirano
ProgrammerYuzuru Ogawa
ProgrammerMasaru Yamanaka
ProgrammerKatsuki Yoshinori

Contributions