Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Super Mario Land
Super Mario Land
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Gargoyle's Quest
Gargoyle's Quest

Users who love this game also love:

Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Pokemon X
Pokemon X
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Seisou no Amazones
Seisou no Amazones