Users who own this game also own:

Solar Striker
Solar Striker
Nemesis
Nemesis
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Double Dragon II
Double Dragon II
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Doraemon no Study Boy: Kuku Game
Doraemon no Study Boy: Kuku Game
Baten Kaitos Origins
Baten Kaitos Origins
Crayon Shin-Chan: Ora to Shiro wa Otomodachi da yo
Crayon Shin-Chan: Ora to Shiro wa Otomodachi da yo
Pachinko Monogatari Gaiden
Pachinko Monogatari Gaiden