Users who own this game also own:

Medarot: Kabuto Version
Medarot: Kabuto Version
City Connection
City Connection
Block Kuzushi GB
Block Kuzushi GB
Katsuba Yosou Keiba Kizoku EX '95
Katsuba Yosou Keiba Kizoku EX '95
Magical * Taruruuto-kun
Magical * Taruruuto-kun

Users who love this game also love:

Doraemon no Study Boy: Kuku Game
Doraemon no Study Boy: Kuku Game
Ai... Sengoku Spirits EX: Gunshiden
Ai... Sengoku Spirits EX: Gunshiden
Koneko no Album: My Little Cat
Koneko no Album: My Little Cat
Neon Genesis Evangelion
Neon Genesis Evangelion
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.