Users who own this game also own:

Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
The Final Fantasy Legend
The Final Fantasy Legend
Final Fantasy Legend III
Final Fantasy Legend III
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Aretha II
Aretha II