Users who own this game also own:

Monster Maker
Monster Maker
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Nemesis
Nemesis
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB

Users who love this game also love:

Chocobo Racing
Chocobo Racing
Lunar 2: Eternal Blue
Lunar 2: Eternal Blue
Valkyrie Profile
Valkyrie Profile
Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast
Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast
Super Star Wars: Return of the Jedi
Super Star Wars: Return of the Jedi