Users who own this game also own:

Monster Maker
Monster Maker
Aretha III
Aretha III
Double Dragon
Double Dragon
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II

Users who love this game also love:

Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League
Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League
Final Fantasy V
Final Fantasy V
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Youkai Douchuuki
Youkai Douchuuki