Users who own this game also own:

Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Nemesis
Nemesis
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Monster Maker
Monster Maker

Users who love this game also love:

Parasite Eve
Parasite Eve
Xenogears
Xenogears
Phantasy Star II
Phantasy Star II
Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League
Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League
Phantasy Star III: Generations of Doom
Phantasy Star III: Generations of Doom