Users who own this game also own:

Xerd no Densetsu II
Xerd no Densetsu II
Aretha
Aretha
Legend
Legend
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Monster Maker 2
Monster Maker 2