Users who own this game also own:

Car Battler Joe
Car Battler Joe
Jantaku Boy
Jantaku Boy
Speedy Gonzales
Speedy Gonzales
Tiny Toon Adventures: Babs' Big Break
Tiny Toon Adventures: Babs' Big Break
Castlevania II: Belmont's Revenge
Castlevania II: Belmont's Revenge

Users who love this game also love:

DokiDoki! PreCure Narikiri Life!
DokiDoki! PreCure Narikiri Life!
Itadaki Street: Watashi no Oten ni Yottette
Itadaki Street: Watashi no Oten ni Yottette
Otaku no Seiza: An Adventure in the Otaku Galaxy
Otaku no Seiza: An Adventure in the Otaku Galaxy
Shodan Morita Shogi
Shodan Morita Shogi
Shimono Masaki no Fishing to Bassing
Shimono Masaki no Fishing to Bassing