Users who own this game also own:

Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Donkey Kong
Donkey Kong

Users who love this game also love:

Gaist Crusher
Gaist Crusher
Super Mario 64
Super Mario 64
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Crayon Shin-Chan: Ora to Shiro wa Otomodachi da yo
Crayon Shin-Chan: Ora to Shiro wa Otomodachi da yo