Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Tetris
Tetris
Castlevania II: Belmont's Revenge
Castlevania II: Belmont's Revenge
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend III
Final Fantasy Legend III

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Paper Mario
Paper Mario