Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Tetris
Tetris
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Final Fantasy Tactics Advance
Final Fantasy Tactics Advance
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Pokemon Crystal Version
Pokemon Crystal Version
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars