Users who own this game also own:

Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Final Fantasy Legend III
Final Fantasy Legend III
Castlevania: The Adventure
Castlevania: The Adventure