Users who own this game also own:

Castlevania: Harmony of Dissonance
Castlevania: Harmony of Dissonance
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Batman: The Video Game
Batman: The Video Game
Knight Quest
Knight Quest
Nemesis
Nemesis

Users who love this game also love:

Mike Tyson's Punch-Out!!
Mike Tyson's Punch-Out!!
Ace Maverick
Ace Maverick
Clever Kids: Pirates
Clever Kids: Pirates
Yogi Bear
Yogi Bear
Space Shuttle Project
Space Shuttle Project