Users who own this game also own:

Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Monster Maker 2
Monster Maker 2
Monster Maker
Monster Maker
Oni III: Kuro no Hakaishin
Oni III: Kuro no Hakaishin
Wizardry Gaiden
Wizardry Gaiden