Users who own this game also own:

Aretha II
Aretha II
Nemesis
Nemesis
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Wizardry Gaiden
Wizardry Gaiden
Legend
Legend