Users who own this game also own:

Yoshi
Yoshi
SD Gundam: SD Sengokuden: Kunitori Monogatari
SD Gundam: SD Sengokuden: Kunitori Monogatari
Solar Striker
Solar Striker
Nobunaga's Ambition
Nobunaga's Ambition
R-Type
R-Type