Users who own this game also own:

Megami Tensei Gaiden: Last Bible
Megami Tensei Gaiden: Last Bible
Final Fantasy Legend III
Final Fantasy Legend III
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Revelations: The Demon Slayer
Revelations: The Demon Slayer

Users who love this game also love:

Shin Megami Tensei II
Shin Megami Tensei II
Golden Sun: The Lost Age
Golden Sun: The Lost Age
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei
Shin Megami Tensei