Users who own this game also own:

Double Dragon II
Double Dragon II
Medarot: Kabuto Version
Medarot: Kabuto Version
Rock'n! Monster!!
Rock'n! Monster!!
Metroid II: Return of Samus
Metroid II: Return of Samus
WWF King of the Ring
WWF King of the Ring

Users who love this game also love:

Marvel vs. Capcom
Marvel vs. Capcom
Pokemon Crystal Version
Pokemon Crystal Version
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht
Mega Man Network Transmission
Mega Man Network Transmission
Mega Man V
Mega Man V