Users who own this game also own:

Kininkou Maroku Oni
Kininkou Maroku Oni
Nemesis
Nemesis
Xerd no Densetsu
Xerd no Densetsu
Monster Maker
Monster Maker
Nectaris GB
Nectaris GB

Users who love this game also love:

Golden Sun: The Lost Age
Golden Sun: The Lost Age
The Legend of Zelda Collector's Edition
The Legend of Zelda Collector's Edition
Purikura Pocket 2
Purikura Pocket 2
Nangoku Shounen Papuwa-kun: Ganmadan no Yabou
Nangoku Shounen Papuwa-kun: Ganmadan no Yabou
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu '96 Kaimakuban
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu '96 Kaimakuban