GameFAQs Reader Screenshot

Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB: Tsukikagemura no Kaibutsu (JP, 11/22/96)

Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB: Tsukikagemura no Kaibutsu Screenshot
Contributed by Bass_X0

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.