Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Nemesis
Nemesis
Kirby's Pinball Land
Kirby's Pinball Land
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Users who love this game also love:

Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Tales of Symphonia
Tales of Symphonia
Mega Man 3
Mega Man 3
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.