Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Nemesis
Nemesis
Double Dragon
Double Dragon
Super Mario Land
Super Mario Land

Users who love this game also love:

Final Fantasy III
Final Fantasy III
Mario Kart 7
Mario Kart 7
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Apollo Justice: Ace Attorney
Apollo Justice: Ace Attorney