Users who own this game also own:

Aretha II
Aretha II
Daikaijyuu Monogatari: Miracle of the Zone
Daikaijyuu Monogatari: Miracle of the Zone
Solar Striker
Solar Striker
Namco Classic
Namco Classic
Golf
Golf

Users who love this game also love:

Rock'n! Monster!!
Rock'n! Monster!!
Hana no Keiji
Hana no Keiji
Jajamaru Gekimaden: Maboroshi no Kinmajou
Jajamaru Gekimaden: Maboroshi no Kinmajou
Animal Breeder 3
Animal Breeder 3
Biz Nouryoku DS Series: Wagokoro no Moto
Biz Nouryoku DS Series: Wagokoro no Moto