Users who own this game also own:

Solar Striker
Solar Striker
Daikaijyuu Monogatari: Miracle of the Zone
Daikaijyuu Monogatari: Miracle of the Zone
Tetris
Tetris
Double Dragon
Double Dragon
Namco Classic
Namco Classic

Users who love this game also love:

Harvest Moon 64
Harvest Moon 64
JS Girl: Doki Doki Model Challenge
JS Girl: Doki Doki Model Challenge
Family Jockey 2: Meiba no Kettou
Family Jockey 2: Meiba no Kettou
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Slam Dunk
Slam Dunk