Users who own this game also own:

Dragon Slayer I
Dragon Slayer I
Go! Go! Hitchhike
Go! Go! Hitchhike
Medarot: Parts Collection
Medarot: Parts Collection
Penta Dragon
Penta Dragon
Shikakui Atama o Maru Kusuru: Zukei no Tatsujin
Shikakui Atama o Maru Kusuru: Zukei no Tatsujin

Users who love this game also love:

Erusal
Erusal
Galileo Mystery: The Crown of Midas
Galileo Mystery: The Crown of Midas
Jinsei Game DS
Jinsei Game DS
2020 Super Baseball
2020 Super Baseball
Petanque Pro
Petanque Pro