Users who own this game also own:

Mega Man: Dr. Wily's Revenge
Mega Man: Dr. Wily's Revenge
Milon's Secret Castle
Milon's Secret Castle
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Boxxle
Boxxle
Mega Man 2
Mega Man 2

Users who love this game also love:

Mario Kart 64
Mario Kart 64
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie