Users who own this game also own:

Konami Krazy Racers
Konami Krazy Racers
Donkey Kong Land 2
Donkey Kong Land 2
F-1 Race
F-1 Race
Super Mario Land
Super Mario Land
Final Fantasy IV Advance
Final Fantasy IV Advance

Users who love this game also love:

Puyo Puyo Tetris
Puyo Puyo Tetris
Velvet Sundown
Velvet Sundown
Robot Rescue Revolution
Robot Rescue Revolution
NES Remix
NES Remix
Squids Odyssey
Squids Odyssey