Users who own this game also own:

Game Boy Camera
Game Boy Camera
EZ-Talk Shokyuuhen 2
EZ-Talk Shokyuuhen 2
DiaDroids World: Evil Teikoku no Yabou
DiaDroids World: Evil Teikoku no Yabou
Kaeru B Back
Kaeru B Back
Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Juuou Advance
Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Juuou Advance