Users who own this game also own:

Mini-Yonku GB: Let's & Go!!
Mini-Yonku GB: Let's & Go!!
F-1 Race
F-1 Race
Super Mario Land
Super Mario Land
Medarot: Kuwagata Version
Medarot: Kuwagata Version
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Users who love this game also love:

Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version