Users who own this game also own:

Super Mario 64
Super Mario 64
Cave Noire
Cave Noire
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Tetris
Tetris

Users who love this game also love:

Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Neon Genesis Evangelion
Neon Genesis Evangelion
Monster Complete World
Monster Complete World
Gekitsui-Oh
Gekitsui-Oh
Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber
Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber