Users who own this game also own:

Dr. Mario
Dr. Mario
Battle City
Battle City
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Metroid II: Return of Samus
Metroid II: Return of Samus

Users who love this game also love:

Puchi Novel: Zouyo no Nigatsu
Puchi Novel: Zouyo no Nigatsu
Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken
Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken
Jinsei Game Tomodachi Takusan Tsukurou yo!
Jinsei Game Tomodachi Takusan Tsukurou yo!
Kururin Susshi
Kururin Susshi
3-bun Tenkatouitsu: Nishihon Sengoku Quiz-Hen
3-bun Tenkatouitsu: Nishihon Sengoku Quiz-Hen