Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Donkey Kong
Donkey Kong

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game
Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version