Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Donkey Kong
Donkey Kong

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Sonic & Knuckles
Sonic & Knuckles
Super Mario World
Super Mario World
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda