Users who own this game also own:

Mortal Kombat
Mortal Kombat
Catrap
Catrap
Cyraid
Cyraid
Power Mission
Power Mission
Metroid II: Return of Samus
Metroid II: Return of Samus

Users who love this game also love:

Puchinoberu: Kyouiki no Ichigatsu
Puchinoberu: Kyouiki no Ichigatsu
Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 26 Nendohan
Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 26 Nendohan
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Animal Breeder 3
Animal Breeder 3
Doraemon no Study Boy: Kuku Game
Doraemon no Study Boy: Kuku Game