Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Solar Striker
Solar Striker
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Nemesis
Nemesis

Users who love this game also love:

7th Dragon
7th Dragon
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Ninja Usagimaru: The Gem of Blessings
Ninja Usagimaru: The Gem of Blessings