Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Nemesis
Nemesis
Solar Striker
Solar Striker
Revenge of the 'Gator
Revenge of the 'Gator
Dr. Mario
Dr. Mario

Users who love this game also love:

Animal Crossing: New Leaf
Animal Crossing: New Leaf
7th Dragon
7th Dragon
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei: Strange Journey