Users who own this game also own:

Another Bible
Another Bible
Ayakashi no Shiro
Ayakashi no Shiro
Jungle Wars
Jungle Wars
Solar Striker
Solar Striker
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru

Users who love this game also love:

Mission: Impossible
Mission: Impossible
San Francisco Rush 2049
San Francisco Rush 2049
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest
007: NightFire
007: NightFire