Users who own this game also own:

Super Mario Land
Super Mario Land
Tetris
Tetris
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Nemesis
Nemesis

Users who love this game also love:

Baten Kaitos Origins
Baten Kaitos Origins
Custom Robo V2
Custom Robo V2
Onigashima Pachinko-Ten
Onigashima Pachinko-Ten
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu '96 Kaimakuban
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu '96 Kaimakuban
Nazo Waku Yakata: Oto no Ma ni Ma ni Daiichi Wa - Hikarume
Nazo Waku Yakata: Oto no Ma ni Ma ni Daiichi Wa - Hikarume