Users who own this game also own:

Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Kid Icarus: Of Myths and Monsters
Kid Icarus: Of Myths and Monsters
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land
Tetris
Tetris