Users who own this game also own:

Super Mario Land
Super Mario Land
Tetris
Tetris
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land
Donkey Kong
Donkey Kong

Users who love this game also love:

Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land
Operation C
Operation C
Shadowgate Classic
Shadowgate Classic
Cave Noire
Cave Noire
Chachamaru Boukenki 3: Abyss no Tou
Chachamaru Boukenki 3: Abyss no Tou