Users who own this game also own:

Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario World
Super Mario World
Tetris
Tetris
Castlevania: The Adventure
Castlevania: The Adventure
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Users who love this game also love:

International Karate
International Karate
My Animal Centre
My Animal Centre
Super Mario Brothers
Super Mario Brothers
700-Banjin no Atama o Yokusuru: Chou Keisan DS - 13000-Mon + Image Keisan
700-Banjin no Atama o Yokusuru: Chou Keisan DS - 13000-Mon + Image Keisan
Hana no Star Kaidou
Hana no Star Kaidou