Users who own this game also own:

Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Tetris
Tetris
Donkey Kong
Donkey Kong
Super Mario World
Super Mario World

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Mega Man 2
Mega Man 2
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version